سهام
صفحه اصلی    درباره ما    سهام
سهام


جدول قطعی زمانبندی پرداخت سود سهام دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ این شرکت به شرح زیر جهت استحضار اعلام میگردد:


 ردیف      سهامداران    تاریخ پرداخت
 ۱  پرسنل شرکت  ۴ ماه پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام 
 ۲  پرسنل بازنشسته شرکت        ۶ ماه پس از برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام 
 ۳  سایر اشخاص طبق توافق ( ظرف هشت ماه ) 
 ۴  اشخاص حقوقی طبق توافق ( ظرف هشت ماه )